PROCESNÍ A PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Pomáhám firmám zkrotit chaos a omezit plýtvání


Nacházíte se v nějaké z těchto situací?

 • Vaše firma roste a začíná se objevovat stres a chaos.
 • Zasekli jste se v bludném kruhu každodenní rutiny.
 • Noví kolegové nezvyšují efektivitu a výsledky firmy, jak by měli.
 • Velká fluktuace zaměstnanců brzdí Vaši firmu v rozvoji.
 • Máte mnoho nápadů, ale nemáte čas nebo lidi na jejich realizaci.
 • Vázne Vám komunikace a "ztrácejí" se informace.
 • Nejste spokojeni s průběhem či výsledky práce na projektech.

Dostat se zpět do pohody a rovnováhy není tak těžké.

 • Pomohu Vám najít vnitřní klid a přitom vše stíhat.
 • Zbavím Váš tým přetížení, stresu a zmatku.
 • Pomohu Vám vyladit komunikaci Vašeho týmu.
 • Zbavím Váš tým strachu a odporu ke změnám.
 • Naučím Vás vést lidi k vynikajícím výsledkům i bez vnější motivace.
 • Ukážu Vám, jak ušetřit čas a peníze přenastavením procesů.

Jak může vypadat naše spolupráce?

Co získáte zavedením smysluplných procesů a efektivního řízení projektů?

 • Vyšší produktivitu z dobře zorganizované práce a času svého i svých kolegů.
 • Smysluplně nastavené funkční procesy a srozumitelná pravidla pro všechny.
 • Vyšší příjmy a úsporu na nákladech z činností, které Vám opravdu přináší zisk.
 • Nadhled a volný čas na strategické řízení firmy.
 • Šikovné techniky a nástroje pro efektivní řízení projektů a realizaci inovací.
 • Důvěru a uznání kolegů, kteří budou na svou práci pyšní a budou do ní chodit rádi.

Podívejte se, jak jsou procesy pro firmy důležité a prospěšné.


Co klienti oceňují na mém přístupu?

DŮVĚRA - s klienty si buduji otevřený a upřímný vztah založený na vzájemné důvěře

LIDSKOST - naslouchám, respektuji a citlivě ladím vzájemnou komunikaci a spolupráci s ohledem na firemní kulturu i jednotlivé členy týmu

NADHLED - na firmu se vždy dívám jako na celek, vidím věci v souvislostech, s odstupem a objektivně,  jsem nestranná

SELSKÝ ROZUM - využívám a předávám léty nabyté znalosti a zkušenosti z praxe a přitom se vždy řídím selským rozumem

SPOLUPRÁCE - vše tvoříme společně, nevnucuji žádná univerzální a rychlá řešení, upozorňuji na možná rizika


Kdo se mnou spolupracuje nebo spolupracoval?


Co o naší spolupráci říkají klienti?

Petr Žemlička

Spolumajitel, marketingový ředitel / Empower Company s. r. o.

"S Reginou jsme se poprvé potkali na základě doporučení jedné kolegyně z našeho týmu (Věrko děkuji :-)). V první fázi naší spolupráce jsme za 3/4 roku zvládli díky Regině několikeré přeházení a zúžení činností jednotlivých lidí v týmu, zefektivnění procesů, nastavení hodnot, vize, poslání, delegování, zadávání úkolů, vyladění intuitivního nabírání nových lidí, identifikaci procesů a náplní práce, uvědomění si, v čem spočívá opravdová role lídra empatického, ale ne vystrašeného, vědomá práce s lidmi, těch věcí bylo mnohem více a Regina byla jedinečnou průvodkyní proměn naší firmy, celého týmu i mě samotného. Vše navíc v příjemném a inspirativním stylu, vše šlo tak nějak samozřejmě. No a jaká byla druhá fáze naší spolupráce? Ta na nás teprve čeká, protože nyní stabilizujeme vše co jsme nyní nastartovali, ale brzy budeme potřebovat opět udělat další krok do neznáma a k tomu Reginu velice rádi přizveme :-).

Vít Slezák

Founder & Director / Northern Hikes s.r.o.

Regina mi pomohla s kritickým momentem v naší firmě - reorganizací řídící struktury firmy a nastavením základních procesů. Skrze analýzu mých potíží, ze které vyplynula zahlcenost neprioritními úkoly, jsme společně nastavili delegaci směrem na nově přijaté manažery. Uvolnily se mi ruce a mohu se teď více soustředit na ty nejdůležitější otázky ve firmě a ne řešit rutinně se opakující operativu. Získal jsem ujištění, že podniknuté kroky byly správné a po několika měsících je vidět posun v efektivitě komunikace napříč firmou a v dokončených projektech díky jasné delegaci úkolů na zodpovědné osoby. Díky Regině jsem přetavil negativní pocity že "něco nefunguje" v pojmenování problému a jeho vyřešení. Oceňuji přístup přímo k věci a bez okecávaček kolem - to je cenná úspora mého času. Regina chápe, kde je potřeba vysvětlovat a kde věci rozumíte, "naladí" se na Vaši úroveň rychle a efektivně a aktivně poslouchá - analyzuje. Záznam ze schůzek je sepsán do bodů, což usnadňuje návrat k myšlenkám a jejich vykonání. Důsledný follow-up od Reginy motivuje uvést věci do chodu a ne je nechat jen na papíře. Ucelená organizace práce pak pomáhá k bezproblémové spolupráci. Velmi děkuji.


Pojďme se do toho pustit společně!

Napište mi, s čím se nyní potýkáte. Bude mi potěšením se s Vámi seznámit. 

První konzultace je vždy nezávazná a zdarma. Na něm si ujasníme formu, rozsah a cíl spolupráce a zjistíme, jestli si budeme vyhovovat i po lidské stránce.


Partnerství


Jsem partner společnosti ApuTime (nástroje pro efektivní řízení firemních procesů a projektů). Zajistím vám nákup licence, její implementaci do vašich firemních nástrojů a IT systémů, následnou podporu a proškolení zaměstnanců.


 Nechte umělou inteligenci řídit čas Vašich zaměstnanců. Autonomní Virtuální projektový asistent se správně nastavenými procesy vám poskytne silnou a trvalou konkurenční výhodu.