PROCESNÍ A PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Pomáhám přetíženým majitelům firem zkrotit chaos a omezit plýtvání


Nacházíte se v nějaké z těchto situací?

 • Vaše firma roste a začíná se objevovat stres a chaos.
 • Zasekli jste se v bludném kruhu každodenní rutiny.
 • Noví kolegové nezvyšují efektivitu a výsledky firmy, jak by měli.
 • Velká fluktuace zaměstnanců brzdí Vaši firmu v rozvoji.
 • Máte mnoho nápadů, ale nemáte čas nebo lidi na jejich realizaci.
 • Vázne Vám komunikace a "ztrácejí" se informace.
 • Nejste spokojeni s průběhem či výsledky práce na projektech.
 • Váš remote (hybridní) tým nepracuje efektivně, chybí mu motivace, ztrácíte nad ním kontrolu.
 • Uvažujete v budoucnu o prodeji firmy a jste si vědomi toho, že bez nastavených procesů je její hodnota zbytečně nízká.

Dostat se zpět do pohody a rovnováhy není tak těžké.

 • Pomohu Vám najít vnitřní klid a přitom vše stíhat.
 • Zbavím Váš tým přetížení, stresu a zmatku.
 • Pomohu Vám vyladit komunikaci Vašeho týmu.
 • Zbavím Váš tým strachu a odporu ke změnám.
 • Naučím Vás vést lidi k vynikajícím výsledkům i bez vnější motivace.
 • Ukážu Vám, jak ušetřit čas a peníze přenastavením procesů.
 • Naučím váš remote (hybridní) tým pracovat efektivně a spolehlivě i bez vaší neustálé kontroly.
 • Pomohu vám nastavením a formalizací procesů zvýšit hodnotu vaší firmy.

Jak může vypadat naše spolupráce?

Co získáte zavedením smysluplných procesů a efektivního řízení projektů?

Služby

 • Vyšší produktivitu z dobře zorganizované práce a času svého i svých kolegů.
 • Smysluplně nastavené funkční procesy a srozumitelná pravidla pro všechny.
 • Vyšší příjmy a úsporu na nákladech z činností, které Vám opravdu přináší zisk.
 • Nadhled a volný čas na strategické řízení firmy.
 • Šikovné techniky a nástroje pro efektivní řízení projektů a realizaci inovací.
 • Důvěru a uznání kolegů, kteří budou na svou práci pyšní a budou do ní chodit rádi.
 • Vyladěnou, funkční a prodejnou firmu, o kterou bude zájem.

Podívejte se, jak jsou procesy pro firmy důležité a prospěšné.


Co klienti oceňují na mém přístupu?

DŮVĚRA - s klienty si buduji otevřený a upřímný vztah založený na vzájemné důvěře, jinak by to nemohlo fungovat

LIDSKOST - naslouchám, respektuji a citlivě ladím vzájemnou komunikaci a spolupráci s ohledem na firemní kulturu i jednotlivé členy týmu

NADHLED - na firmu se vždy dívám jako na celek, vidím věci v souvislostech, s odstupem a objektivně,  jsem nestranná

SELSKÝ ROZUM - využívám a předávám léty nabyté znalosti a zkušenosti z praxe a přitom se vždy řídím selským rozumem

SPOLUPRÁCE - vše tvoříme společně, nevnucuji žádná univerzální a rychlá řešení, upozorňuji na možná rizika

Proč je výhodné najmout si na organizaci práce a procesů konzultanta / interim manažera?

 • díky bohatým zkušenostem z mnoha různých firem a projektů jak komerčních, tak neziskových se velmi rychle zorientuji i ve vaší organizaci a odhalím slabá místa, na kterých můžeme začít hned pracovat
 • díky svému přesahu do dalších oblastí vidím příležitosti, které vám po letech třeba zůstávají skryté
 • v rámci práce na procesech rozvíjím a inspiruji vaše lídry a manažery i v oblasti leadershipu, řízení změny, projektového řízení, komunikace, time managementu atd.
 • naučím vaše lidi pracovat s procesy tak, abyste si v budoucnu poradili sami
 • ve firmě zůstávám tak dlouho, jak je to nutné a pro klienta přínosné (někde pár měsíců, jinde pár let)
 • neustále se vzdělávám (ve svém volném čase)
 • mám motivaci a nemusíte mě kontrolovat, abych pracovala lépe a více, můžete se na mě spolehnout (práce mě maximálně naplňuje a nejdůležitější je pro mě spokojený klient)
 • platíte pouze za čistě odpracované hodiny odborné práce (žádná kafíčka či prokrastinace na sociálních sítích)
 • nepotřebuji od vás žádné vybavení, pracovní místo, kancelář ani auto
 • neplatíte mi nic navíc jako je dovolená, nemocenská, vzdělávací kurzy, nevyžaduji žádné extra benefity, ušetříte i na odvodech státu

Kdo se mnou spolupracuje nebo spolupracoval?

Co o naší spolupráci říkají klienti?

Jiří Havel

Jednatel / Doypacky s. r. o.

„Jak naše firma začala růst, věděli jsme, že potřebujeme nastavit pevné vnitřní pravidla a pracovní procesy. Bylo nám jasné, že na tento úkol nestačíme a budeme muset najmout někoho z venku. Oslovili jsme několik lidí a Regina nás zaujala už jenom tím, že jako jediná navrhla osobní setkání před zahájením spolupráce. Po první schůzce jsme se rozhodli téměř okamžitě, že bychom s ní chtěli spolupracovat. Regina je profesionálka, která své práci rozumí, skvěle se s ní komunikuje a hlavně má výsledky. Díky ní, se nám podařilo spoustu práce delegovat na zaměstnance, a my se tak můžeme soustředit více na rozvoj firmy, než na běžný provoz. Služby Reginy doporučuji každému, kdo potřebuje ve firmě nastolit řád a posunout se tak o míli vpřed. Ještě jednou moc děkujeme.“

Vít Dostál

výkonný ředitel / Asociace pro mezinárodní otázky

S Reginou jsme se poprvé setkali v rámci školícího programu pro neziskovky, kde měla skvělou prezentaci ke zpřehlednění procesů. Hned mě napadlo, že by nám mohla pomoci při naší snaze vytvořit HR manuál. V nezisku to často chodí tak, že právě ty soft věci, jako HR, se podceňují. Není na ně čas. Externí pomoc jsem proto vnímal jako způsob, jak pohnout s něčím, co máme dlouho v hlavě. Za tři měsíce jsme měli hotovo a práce s Regionu byla efektivní i příjemná. Líbilo se mi, že se snažila pochopit náš systém fungování a své nápady přizpůsobovala našim skutečným potřebám. Měla vždy skvělé otázky, které nám pomohly při rozhodování, jakou cestou se vydat. Byť není specialistkou zrovna na HR, její zkušenosti i v této oblasti byly bohaté a nasměrovaly nás dál. Z jejího přístupu jsem vnímal, že se dokáže správně myšlenkově napojit na charakter organizace, se kterou zrovna pracuje. Nepřichází s vlastními dogmatickými řešeními. Naopak pomáhá najít takový systém fungování procesů, který klientům vydrží dlouho po skončení konzultací.

Petr Bílek

CEO / BIOOO.CZ

"Reginu jsem požádal o spolupráci, protože jsem ji znal už z dřívějška, a na problém, který jsem potřeboval vyřešit, byla ideální volbou. Mým cílem bylo vytvořit efektivní, robustní a samostatně fungující systém spolupráce mezi více asistentkami či agenturami tak, abych byl zadáváním úkolů a interakcí s nimi co nejméně zatěžovaný.

Na spolupráci s Reginou oceňuji zejména její strukturované myšlení, samostatnost a schopnost rozvinout a rozpracovat předestřený návrh řešení podle mých představ a k mé maximální spokojenosti.

Regina vás nezklame a můžete se na ní s důvěrou obrátit, pokud potřebujete pomoc od samostatně fungujícího, spolehlivého experta na tvorbu procesů či systému, který věci domýšlí do konce.

Ondřej Tyl

Managing Director CZ & SK / Benefit Management s.r.o.

Reginu Kubcovou jsme si vybrali v rámci hledání experta pro revizi a optimalizaci našich interních procesů. Už po úvodních týdnech nám bylo jasné, že jsme zvolili dobře, protože Regina se zaměřila na skutečně podstatné věci a nikoliv (pouze) na krásně nakreslené diagramy. Už během prvního roku se nám i přes covid omezení podařilo popsat většinu nejdůležitějších procesů, identifikovat nejproblematičtější oblasti a úzká místa a řadu z neefektivních procesů rovnou odstranit nebo významně vylepšit. Rád bych také zdůraznil, že i přes to, že práce na optimalizaci procesů je z povahy věci pro zainteresované zaměstnance nepříjemná až bolestivá činnost, díky Reginině empatickému přístupu se všichni zaměstnanci i po roce aktivně zapojují a slyším na ni pouze pozitivní zpětnou vazbu. Její služby proto můžeme bez obav a rádi doporučit.

Patrik Burian

Jednatel / Burimex s. r. o.

Reginu jsme oslovili, zda by nám nepomohla s reorganizací v naší firmě, zmapování procesů a jejich formalizací. Vybrali jsme si ji pro její lidský, ale zároveň velmi strukturovaný přístup. Potřebovali jsme vyřešit přepracovanost zaměstnanců na některých klíčových pozicích a k tomu přizpůsobit organizační strukturu. Regina provedla analýzu stávající struktury a problémů uvnitř firmy, navrhla jejich řešení a postupně je zaváděla za běžného chodu firmy. Nejvíce jsme ocenili, že nenásilnou formou splynula s pracovním kolektivem a maximální část své práce odváděla samostatně bez přítomnosti majitele firmy. Veškeré problémy jsme díky její pomoci vyřešili k naší naprosté spokojenosti. Reginu mohu vřele doporučit všem, kteří chtějí svou firmu postavit na procesech, nebo potřebují poradit s personální reorganizací.

Natalie Baránková

ředitelka / Lesní klub Malejov z.s.

Vítězný projekt 13. běhu Impact First 2022.

"S Reginou jsem intenzivně spolupracovala čtvrt roku a díky její mentorské pomoci jsem se zásadně profesně posunula. Získala jsem "projektový mindset" - v pracovní oblasti jsem začala přemýšlet strukturovaně a komplexně. Naučila jsem se základům projektového řízení, v naší organizaci jsme si nastavili základní procesy. Obojí výrazně zefektivnilo naši práci a mně otevřelo nové obzory a prostor k růstu. Regina má vysoké nároky, zároveň je však i velmi empatická. Dokázala odhadnout, kolik informací a úkolů ještě zvládnu pojmout a co už by mě zahltilo. Uměla se skvěle naladit i na tým v naší organizaci, Každý měl prostor se vyjádřit, zároveň však vedla diskuzi stále věcně a efektivně. Za nejlepší výsledek spolupráce s Reginou považuji to, že můžu méně pracovat, protože pracuji efektivněji a dokážu lépe delegovat úkoly. Spolupráce s Regi se mi mnohonásobně vyplatila a mohu ji vřele doporučit.

Mgr. Tom Václavík

Ředitel, odborný garant programu předseda spolku / Skutečně zdravá škola 

Vítězný projekt 11. běhu Impact First za mentory 2021.

Regina nám pomáhala řešit dva klíčové problémy: zvýšení kvality programu Skutečně zdravá škola a zajištění finanční stability programu.  Regina je velmi empatickou mentorkou, která nám výrazně pomohla. Díky její zpětné vazbě jsme významně vylepšili web programu a další komunikační nástroje. Společně jsme přizpůsobili naši nabídku konkrétním cílovým skupinám. Regina nám poskytla řada velmi cenných tipů a doporučení. Pokud sama nevěděla, doporučila nám jiné experty. Spolupráce s ní byla velmi příjemná a efektivní.  Spolupráci s Reginou doporučujeme všem, kteří mají zájem o změnu, všem, kteří se nebojí na sobě pracovat a kladou si velké cíle. Regina vám pomůže nastavit ty správně postupy, jak vašich cílů dosáhnout.

Alena Novotná

Head of Fundraising at Médecins Sans Frontières / Lékaři bez hranic

Dali jsme si za cíl jasně popsat procesy, kompetence a zodpovědnosti tak, abychom zlepšili naši práci, zejména návaznost a zastupitelnost. Celý projekt byl poměrně časově náročný a opravdu bylo potřeba se hlouběji zamyslet, ale zároveň to pro nás byla příležitost ověřit si, co nám funguje, a kde můžeme naši práci ještě vylepšit. Regina nám byla celou dobu oporou a chci ocenit především její nasazení, vytrvalost a upřímnou vůli pomoci nám dotáhnout celý projekt do konce tak, aby nám procesy dobře sloužily. Její lidský přístup a vstřícnost byly třešničkou na dortu. Procesy jsme zmapovali a nyní nám slouží nejen při běžné práci, ale velice hezky i při onboardingu nových zaměstnanců, což je milý bonus.

Petr Žemlička

Spolumajitel, marketingový ředitel / Empower Company s. r. o.

"S Reginou jsme se poprvé potkali na základě doporučení jedné kolegyně z našeho týmu (Věrko děkuji :-)). V první fázi naší spolupráce jsme za 3/4 roku zvládli díky Regině několikeré přeházení a zúžení činností jednotlivých lidí v týmu, zefektivnění procesů, nastavení hodnot, vize, poslání, delegování, zadávání úkolů, vyladění intuitivního nabírání nových lidí, identifikaci procesů a náplní práce, uvědomění si, v čem spočívá opravdová role lídra empatického, ale ne vystrašeného, vědomá práce s lidmi, těch věcí bylo mnohem více a Regina byla jedinečnou průvodkyní proměn naší firmy, celého týmu i mě samotného. Vše navíc v příjemném a inspirativním stylu, vše šlo tak nějak samozřejmě. No a jaká byla druhá fáze naší spolupráce? Ta na nás teprve čeká, protože nyní stabilizujeme vše co jsme nyní nastartovali, ale brzy budeme potřebovat opět udělat další krok do neznáma a k tomu Reginu velice rádi přizveme :-).


Pojďme se do toho pustit společně!

Napište mi, s čím se nyní potýkáte. Bude mi potěšením se s Vámi seznámit. 

První konzultace je vždy nezávazná a zdarma. Na něm si ujasníme formu, rozsah a cíl spolupráce a zjistíme, jestli si budeme vyhovovat i po lidské stránce.


Partnerství

Jsem partner společnosti APUtime (nástroje pro efektivní řízení firemních procesů a projektů). Zajistím vám nákup licence, její implementaci do vašich firemních nástrojů a IT systémů, následnou podporu a proškolení zaměstnanců.

Nechte umělou inteligenci řídit čas Vašich zaměstnanců. Autonomní Virtuální projektový asistent se správně nastavenými procesy vám poskytne silnou a trvalou konkurenční výhodu. 


Vytvořte si webové stránky zdarma!