"Kam míří Vaše pozornost, tam směřuje Vaše energie a tam se objeví i výsledky." T. Harv Eker

Po téměř 17 letech práce ve firmách jsem na své profesní cestě dorazila do místa, kde jsem najednou viděla svou budoucnost jinak. Přestalo mi stačit zlepšovat pracovní prostředí jen v jedné firmě, ale začala mi dávat smysl práce, kde mohu pomáhat lidem ve více firmách zároveň.

Za ta dlouhá léta jsem měla možnost si vyzkoušet více oborů, ale jednoznačně největší radost mi přináší práce s lidmi a pro lidi.  

Zjistila jsem totiž, že jakmile jsou nastavena jasná a srozumitelná pravidla, úkoly jsou zorganizované a každý ví, co má dělat, za co je zodpovědný a dělá to, v čem je nejlepší, jsou lidé mnohem spokojenější, jistější, práce je více baví a vše se odrazí na výsledcích jednotlivců i celé firmy.

Od přírody jsem člověk, který potřebuje mít ve všem systém a všechno dobře zorganizované. Jedině tak vím, že svůj čas využívám na maximum a má práce je efektivní. V každé práci jsem měla stále tendenci něco zlepšovat a řešit jednotlivé i systémové nedostatky. Žádný chaos pro mě nebyl dost velký, abych se vzdala příležitosti se s ním vypořádat. Baví mě řešit zdánlivě neřešitelné. Proto jsem se našla v řízení procesů a následně i projektů.

Pomáhám firmám zkrotit chaos a omezit plýtvání

Zaměřuji se na oblast organizace času a práce, nastavování či optimalizace firemních procesů a pracovních postupů. Rovněž učím firmy efektivnímu řízení projektů, aby jejich projekty měly šanci dospět do zdárného konce, bez plýtvání časem, penězi
i nadšením lidí. Zavádím systémy vedení úkolů a komunikace. Učím majitelé firem
a manažery stanovovat si priority, umět delegovat a přitom mít vše pod kontrolou.

Mám radost, když se podaří ve firmě vyladit vše tak, aby se mohla bez zádrhelů dále rozvíjet. Velkou odměnou je mi pak i majitel firmy nebo manažer, který se více usmívá, protože ze sebe sňal břímě nepostradatelnosti, a jeho tým, který pracuje ve větší pohodě a souhře.

Jak řízení procesů, tak projektů přizpůsobuji vždy na míru velikosti a potřebám konkrétní firmy. Mým cílem je maximálně zefektivnit práci, nastavit funkční komunikační kanály, smysluplné postupy práce, ušetřit finanční prostředky a zabývat se projekty i činnostmi podle priorit na základě čísel a ne domněnek či pocitů.

Při své práci využívám hojně i zkušenosti z oblasti personalistiky a marketingu, kterým jsem se také mnoho let věnovala.

Své poslání vidím v pomoci rozvíjet se malým a středním firmám a start-upům tak, aby měly možnost vyhnout se zbytečným zdržením v podobě chyb, které nemusí dělat, když mají snahu a správné informace. Líbí se mi, že jejich fungování je dynamické a pružné, lidé mají k sobě blíž a za každou činností je vidět konkrétní člověk - individualita.

Zkušenosti a oblasti mého působení

Vlastní cesta - (od 10/2021 do současnosti)

 • byznys konzultantka a lektorka se zaměřením na procesní, projektové řízení a leadership


DoToho - Opero (od 05/2021 do současnosti)

 • expertka a mentorka mentoringové platformy DoToho


Člen klubu Czech Cool Trade (od 01/2021 do 01/2022)


Impact Hub Praha (01/2018 do současnosti)

 • konzultantka a mentorka akceleračních programů


Pražské vouchery ( od 03/2019)

 • expertka na White-listu v projektu Koučing a mentoring


Asociace rodinných firem (07/2018 - 07/2020)

 • expertka procesního a projektového řízení


SevenIN (01/2018 - 01/2020)

 • konzultantka, lektorka, mentorka se specializací na organizaci práce, funkční firemní procesy, efektivní řízení projektů


BOOO.CZ s.r.o. (03/2016 - 07/2017)

(Personální ředitelka, projektový manažer, organizačně procesní specialista)

 • optimalizace a implementace procesů v oblasti personalistiky, obchodní činnosti a projektového řízení
 • nastavení komunikace a organizace práce napříč jednotlivými odděleními
 • řízení interních projektů v oblasti obchodní činnosti, marketingu, IT
 • zavedení nástrojů pro projektového řízení

ARSENAL s. r. o. (05/2001 - 02/2016)

(CEO, marketingový specialista)

 • průběžná optimalizace a implementace interních procesů ve všech firemních oblastech
 • správa procesů, podléhajících certifikaci kvality ISO 9001
 • řízení veškerých interních projektů v oblasti marketingu, personalistiky, obchodní činnosti, strategie, analýzy, kontrolní činnosti

ČZU - Provozně ekonomická fakulta, obor Provoz a ekonomika (1996 - 2001)

Stále se učím

Kurzy, workshopy, školení, webináře, afterworky atd., ze kterých jsem si opravdu něco odnesla.

 • Workshop Projektové řízení - Marek Procházka
 • Jak úspěšně nastartovat projekt - Jiří Krátký, PM Consulting
 • Projektové řízení krok za krokem - Jiří Krátký, PM Consulting
 • Co potřebuje HR specialista vědět o projektovém řízení - Jiří Krátký, PM Consulting
 • Osobní produktivita - Daniel Gamrot
 • Agilní metodiky v praxi - Zuzana Šochová
 • Udělejte si systém - Pavel Minář, Robert Vlach
 • Vyjednávání hravě a zdravě - Lenka Mrázová
 • Spolupráce mezi chaosem a řádem - Daniel Franc, Google
 • Skoncujte s nestíháním - Zuzana Ježková
 • Motivace v době blahobytu - Marián Jelínek
 • Jen přežít nestačí - problémy mohou být složité, ale řešení jednoduché - Libor Witassek
 • Procesy pro každodenní praxi - Pavel Minář
 • Agile & Scrum - Jiří Langr
 • Naložte se svým časem smysluplně - Vratislav Čermák
 • Employer branding - Pavlína Louženská, Holky z marketingu
 • Jak najít a vybrat ty nejlepší lidi pro svůj tým - Tereza Černá, Rodinné zlato
 • Buď kapitán projektů - efektivní práce v týmu s Freelem - Karel Dytrych, Freelo
 • Jak motivovat tým a začít měnit mindset na dálku - Zuzana Prediger
 • V krizi je dobré mít vizi - Janka Chudlíková
 • Síla sebeřídících organizací - Eva Vejvodová, Evolucio
 • Jak nastavit kapacitu pracovní pozice, týmu, firmy - Jiří Střelec, Vlastní cesta
 • Hybridní svět a řízení projektů - Digiskills
 • Akademie Hodnotový Leadership - Barbora Vacková, GrowJob
 • MOTIV-ACE® - Jak účinně motivovat lidi pro projekty, změny a inovace - Josef Hajkr, Shine Consulting
 • New Generation of Founders - Grow with Google I - Design Thinking
 • Samořízení v praxi - Eva Vejvodová, Evolucio
 • Holakracie - samořízení bez anarchie - Eva Vejvodová, Evolucio
 • Akademie Efektivní komunikace - Miroslava Škubalová, GrowJob
 • Leadership - Jak zůstat autentickým leaderem - Petr Ludwig, GrowJob
 • Moderní řízení: Jak zapojit každého zaměstnance do řízení firmy? - Kateřina Kováčová, GrowJob
 • HR 2.0: Budoucnost lidské práce - GrowJob
 • Uzdravte komunikaci, uzdravíte tým - Jiří Střelec, Vlastní cesta


"Někteří tě na tvé cestě nebudou chápat, to ale není důvod, abys zůstal stát na místě."

Vytvořte si webové stránky zdarma!