Konzultace projektové a procesní řízení, leadership, týmová spolupráce, komunikace, firemní kultura

"Pracujte s lidmi, kteří věří v to, v co věříte Vy." Simon Sinek

Řízení projektů je velmi úzce spjato se zaváděním a průběžnou optimalizací firemních procesů. Nezřídka je v rámci samotných projektů potřeba nastavit i specifické procesy. A dobře nastavené firemní procesy zase usnadňují zavedení efektivního řízení projektů. Proto se ve firmách zaměřuji jak na řízení projektů, tak organizaci práce a firemní procesy. 

Řešíte konkrétní problém a potřebujete poradit? Pojďme se sejít a vyřešit ho. :-)

V rámci konzultací se můžeme zaměřit např. na následující témata:

 • organizace času a práce manažerů s důrazem na osobní produktivitu
 • efektivní delegování
 • organizace času a práce zaměstnanců se zaměřením na ukazatele výkonu a kvality
 • nastavení komunikačních kanálů
 • přizpůsobení organizační struktury změnám ve firmě
 • vyladění kompetencí (každý dělá to, co mu jde nejlépe v kontextu s potřebami Vaší firmy)
 • týmová spolupráce a komunikace
 • práce na dálku
 • motivace zaměstnanců
 • nastavení chybějících procesů na míru Vaší firmy
 • optimalizace stávajících již ne zcela vyhovujících procesů
 • technika a rozsah řízení projektů přesně podle velikosti a typu Vašich projektů
 • nástroje na řízení projektů
 • zavedení procesů na řízení projektů 
 • podpora výběru vhodného projektového manažera a členů projektového týmu
  z interních i externích zdrojů (recruitment)
 • firemní kultura - poslání, hodnoty, vize firmy a jejich soulad s chováním firmy uvnitř i ven
 • a mnoho dalších

"Člověka nemůžete nic naučit. Můžete mu jen pomoci, aby to objevil v sobě." Galileo Galilei 

cena konzultace: 3 000,-/hod. bez DPH

Vytvořte si webové stránky zdarma!