Organizace práce a firemních procesů

"Vědět, co nedělat, je úplně stejně důležité jako vědět, co dělat." Steve Jobs

Asi již tušíte (když jste se proklikali až sem), že k tomu, abyste se mohli Vy i Vaše firma stabilně rozvíjet a růst, musíte mít čas na strategické plánování a inovace

 • Naučím Vás zorganizovat si čas a činnosti tak, abyste dokázali za kratší dobu zvládnout více práce, být efektivnější a mít tak dostatek volného času i na osobní život.
 • Pomohu Vám nastavit logické a funkční procesy všude tam, kde bude vhodné zbavit se nesystematicky řešených opakujících se činností, při kterých vznikají zbytečné chyby, nedorozumění a chaos.
 • Zvolíme pro Vaši firmu takový způsob komunikace, který bude Vám i Vašim kolegům nejvíce vyhovovat, abyste nepřicházeli o žádné důležité informace. 

Vaše firma pak bude šlapat jak švýcarské hodinky - přesně, plynule a samostatně. A Vy budete mít díky tomu dostatek času a mozkové kapacity na strategické řízení firmy a hledání nových obchodních příležitostí.

Řešíte u Vás ve firmě některé z následujících potíží? 

 • Stává se Vám, že některé úkoly se Vám opakují, ale Vy pokaždé znovu vymýšlíte, jak nejlépe je vyřešit a děláte v nich stále nějaké chyby.
 • Máte pocit, že se bez Vás firma neobejde ani jeden den. Vaši kolegové potřebují stálý dohled.
 • Porůznu se Vám "ztrácejí" důležité informace, což vede ke konfliktům
  a nedorozuměním.
 • Nikdo nemá ucelený přehled, na jakých úkolech kdo pracuje a kdy budou dokončeny.
 • S narůstajícím počtem zaměstnanců rostou i náklady na mzdy, ale efektivita práce tomu neodpovídá. Potýkáte se s velkou fluktuací zaměstnanců.
 • Bez písemně zpracovaných procesů ztrácíte mnoho času opakovaným vysvětlováním toho, co má nový zaměstnanec dělat.

"Úspěch není výsledkem samovznícení. Zapálit se musíte sami." Arnold Glascow 

Vám bzučí v hlavě jak ve včelím úlu, já mám patřičný nadhled. Pomohu Vám získat opět dokonalý přehled o veškerém dění ve firmě a nabýt potřebné volnosti a lehkosti.

Aby Vám ale naše spolupráce přinesla co největší užitek, je třeba, abyste byli opravdu vnitřně přesvědčeni o tom, že takovou změnu skutečně chcete (ne jen, že jste se někde dočetli, že by bylo dobré něco takového udělat, když to dělají ostatní), protože ono se to snadno řekne, ale nastavit určitý systém vyžaduje jisté úsilí. 

Jste připraveni zorganizovat si úkoly a kolegy tak, že budete výkonní a efektivní, ale zároveň nebudete tak uštvaní a vystresovaní? Pojďme se do toho pustit společně:-)

Jak konkrétně Vám mohu pomoci?

 • Identifikuji příčiny potíží v řízení procesů a organizaci času a práce ve Vaší firmě a navrhnu formu a intenzitu spolupráce.
 • Spolupracovat mi stačí jen s majitelem firmy nebo jiným zodpovědným manažerem, který má organizaci práce a firemní procesy na starosti.
 • Z každé schůzky Vám pošlu zápis a dostanete ode mne konkrétní praktická doporučení, domácí úkoly atd., na kterých můžete hned začít pracovat.
 • Po celou dobu zavádění či optimalizace procesů a/nebo nové organizace práce Vám budu k dispozici.

Jak začneme a jak budeme společně postupovat?

1. Během úvodní konzultace zdarma si vyjasníme, s čím byste potřebovali pomoci, probereme potíže, se kterými se v rámci současné organizace práce a firemních procesů potýkáte, a čeho chcete dosáhnout.

2. Zpracuji Vám nabídku s návrhem spolupráce a doporučím frekvenci následujících konzultací, workshopů atd.

3. Doladíme podmínky spolupráce a můžeme se do toho pustit. 

zvýhodněná cena práce a konzultace v balíčku standard a exclusive: 2 300,-/hod. bez DPH

běžná cena konzultace: 3 000,- / hod. bez DPH

cena balíčku standard POMÁHÁM VÁM (15 hod. /měsíc): 34 500,- / měsíc bez DPH

cena balíčku exclusive PRACUJI ZA VÁS (20 hod./měsíc): 46 000,- / měsíc bez DPH

individuální řešení dle požadavků klienta: cena dohodou

Jak poznáte, že je ten správný čas začít se zabývat pracovními procesy?

Vytvořte si webové stránky zdarma!