Jak budovat skutečně výkonný a motivovaný tým na dálku

 • Chcete, aby váš remote tým šlapal jako hodinky? 
 • Zajímá vás, jak kolegy lépe motivovat a jak utužovat vzájemné vztahy i na dálku? 
 • Potřebujete se zaměřit na ty, co táhnou za jeden provaz a rozloučit se s těmi, co vám práci spíše přidělávají?

Převést tým zvyklý pracovat společně v kanceláři do online prostředí bez osobního kontaktu může mít svá úskalí. Důležité je vědět, na co přesně se zaměřit a čím začít. Lidé potřebují záchytný bod, aby se co nejrychleji vrátili zpět do rovnováhy. 

Na workshopu vám ukážeme, že stačí pár drobných změn a váš tým bude samostatný a spolehlivý i bez vašeho neustálého dohledu. 

"Klíčem k úspěchu je schopnost pružně a rychle přizpůsobit fungování firmy ve výrazně změněných či ztížených podmínkách."


Co se na workshopu dozvíte?

 • Jaká specifika přináší řízení týmu na dálku a na co si dát pozor?
 • Jak nastavit funkční komunikaci a spolupráci remote týmu?
 • Jak zajistit, aby lidé dodržovali nastavená pravidla?
 • Jak budovat důvěru, podpořit motivaci a nahradit osobní kontakt v týmu při práci na dálku?
 • Proč se zabývat posláním, vizí a hodnotami při každodenní práci?
 • Jak nepřijít o tahouny a jak se rozloučit s těmi, co se jen vezou?
 • Jak vyřešit zastupitelnost klíčových lidí ve vašem týmu?
 • Jak a proč efektivně delegovat?
 • Jak firmu připravit na nové podmínky a jaké reakce lidí očekávat?

Komu workshop nejvíce pomůže?

Workshop, je určený pro podnikatele a majitele start-upů, mladých i déle fungující firem.

 • Majitelům, manažerům a teamleaderům firem, které se náhle rozrostly nebo se na růst chtějí připravit.
 • Všem, kdo potřebují přeorganizovat práci ve své firmě nebo v týmu.
 • Majitelům malých a středních firem, kteří zatím nepracují s procesy vědomě nebo úplně začínají.

Na workshopu zazní mnoho témat k přemýšlení se spoustou příkladů z praxe z prostředí byznysu i nezisku. 

Workshop probíhá interaktivní formou, na které účastníci oceňují zejména výměnu zkušeností a je pro ně velkým zdrojem inspirace. 

Přijďte si pro povzbuzení, naději a ujištění, že v tom nejste sami a že váš tým dokážete zvednout ze židle i na home office. 

Odnesete si důležité AHA momenty, které můžete okamžitě implementovat do praxe.


Místo konání: on-line

Termín: 19. 5. 2021, 16:00 - 18:00

Cena: 700,- Kč