Když chybí ve firmě procesy, činnosti, které lze provádět rutinně bez velkého přemýšlení, se stávají velkou zátěží v podobě stále nových úkolů či projektů. Zabírají zbytečně mnoho času, berou si nepřiměřeně mnoho energie a mozkové kapacity lidí, kteří na nich pracují. Zatěžují plynulý chod firmy tím, že je jim věnována příliš velká pozornost,...

Při své práci se setkávám s nejrůznějšími strastmi v oblasti procesů, ale mnoho z nich se opakuje. Nezáleží ani tak na velikosti firmy, ani oboru, ve kterém podniká. Záleží totiž nejvíce na majiteli či jiném "veliteli". Nejvíce mě těší takoví klienti, kdy podněty k zavedení procesů vedou zdola a majitel, který prozřel a uznal, že s efektivně...

I úspěšné firmy se dnes potýkají s ne zcela vyhovujícím (vědomým) řízením projektů. Mnohdy jim chybí i základní stavební kameny projektu jako je jeho přínos, přesně definovaný cíl, termín, složení týmu a rozpočet. Pokud máme navíc řídit projekt na dálku, vstupují do hry faktory, které mohou běžné (ne)řízení projektů ještě více zkomplikovat. Jak...

Nastavování procesů ve firmě je obecně vnímáno jako nutné zlo. Díky funkčním procesům jsou ale firmy konkurenceschopnější, dokáží obsloužit více zákazníků, poskytovat kvalitnější služby, dosahovat vyšších zisků, mít pod kontrolou práci zaměstnanců, lépe koordinovat práci na dálku, průběžně zefektivňovat práci atd. Pojďme se podívat na 5 podmínek,...