Jedním z předpokladů přežití a úspěchu firmy, nejen v období krize, je schopnost přizpůsobit se nastalým změnám. Společnosti, které dokážou včas odhalit příležitost a rychle na ni reagovat, mohou dokonce krizi využít ve svůj prospěch. Co je tedy dobré mít na paměti při řízení změn? Čemu musíte věnovat zvýšenou pozornost a jak zapojit tým na plné...

Situace kolem pandemie Covid-19 nám přinesla mnoho týdnů plných změn, omezení, nařízení, vyhodnocování, rychlého rozhodování a přizpůsobování se v takové míře, v jaké se s tím málokdo za svůj život setkal. Když se ohlédnu zpátky, abych shrnula nejdůležitější oblasti, kterými jsme se ve firmách v poslední době intenzivně zabývali, patří sem...

Poměrně často se ještě setkávám v praxi s přesvědčením, že hlavní motivací pro lidi jsou peníze a různé benefity. Rozhodně to bez těchto složek nejde. Nicméně podle výzkumu mBlue z roku 2017 je nejčastějším důvodem odchodu nudná práce (35 %), nadřízený (26 %), následuje nemožnost postupu (15 %), firemní kultura (8 %) a na posledním místě se 3 % je...

Když se řekne slovo procesy, mnoho lidí si představí složité diagramy, stohy popsaných papíru, vyplňování spousty tabulek a formulářů. Ale o tom procesy vůbec nemusí být, když je tvoříte zdravým rozumem a ve správné míře. Tak, aby lidem pomáhaly, ale nesvazovaly je.