Při své práci se setkávám s nejrůznějšími strastmi v oblasti procesů, ale mnoho z nich se opakuje. Nezáleží ani tak na velikosti firmy, ani oboru, ve kterém podniká. Záleží totiž nejvíce na majiteli či jiném "veliteli". Nejvíce mě těší takoví klienti, kdy podněty k zavedení procesů vedou zdola a majitel, který prozřel a uznal, že s efektivně...

Nastavování procesů ve firmě je obecně vnímáno jako nutné zlo. Díky funkčním procesům jsou ale firmy konkurenceschopnější, dokáží obsloužit více zákazníků, poskytovat kvalitnější služby, dosahovat vyšších zisků, mít pod kontrolou práci zaměstnanců, lépe koordinovat práci na dálku, průběžně zefektivňovat práci atd. Pojďme se podívat na 5 podmínek,...

I úspěšné firmy se dnes potýkají s ne zcela vyhovujícím (vědomým) řízením projektů. Mnohdy jim chybí i základní stavební kameny projektu jako je jeho přínos, přesně definovaný cíl, termín, složení týmu a rozpočet. Pokud máme navíc řídit projekt na dálku, vstupují do hry faktory, které mohou běžné (ne)řízení projektů ještě více zkomplikovat. Jak...

Jedním z předpokladů přežití a úspěchu firmy, nejen v období krize, je schopnost přizpůsobit se nastalým změnám. Společnosti, které dokážou včas odhalit příležitost a rychle na ni reagovat, mohou dokonce krizi využít ve svůj prospěch. Co je tedy dobré mít na paměti při řízení změn? Čemu musíte věnovat zvýšenou pozornost a jak zapojit tým na plné...

Situace kolem pandemie Covid-19 nám přinesla mnoho týdnů plných změn, omezení, nařízení, vyhodnocování, rychlého rozhodování a přizpůsobování se v takové míře, v jaké se s tím málokdo za svůj život setkal. Když se ohlédnu zpátky, abych shrnula nejdůležitější oblasti, kterými jsme se ve firmách v poslední době intenzivně zabývali, patří sem...

Poměrně často se ještě setkávám v praxi s přesvědčením, že hlavní motivací pro lidi jsou peníze a různé benefity. Rozhodně to bez těchto složek nejde. Nicméně podle výzkumu mBlue z roku 2017 je nejčastějším důvodem odchodu nudná práce (35 %), nadřízený (26 %), následuje nemožnost postupu (15 %), firemní kultura (8 %) a na posledním místě se 3 % je...

Vytvořte si webové stránky zdarma!